FIGHTERS選手紹介

SAI-GYM / 5 選手
名前Name所属最新戦積階級
Jセロウ 若林J sero WakabayashiSAI-GYM2018-11-18バンタム級 [ -61.2 Kg ]A
加藤 裕彦Hirohiko KatoSAI-GYM2019-11-24フェザー級 [ -65.8 Kg ]B
高橋 弘幸Hiroyuki TakahashiSAI-GYM2017-11-19フライ級 [ -56.7 Kg ]B
YOKOSAI YOKOSAI SAI-GYM2020-02-16フェザー級 [ -65.8 Kg ]B
YOSAKOI YOSAKOI SAI-GYMフェザー級 [ -65.8 Kg ]B